وظایف کمیسیون رسیدگی به شکایت و حل و اختلاف

کمیسیون رسیدگی به شکایات وحل اختلاف وظایف و اختیارات: ماده ۵- وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات، رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد. ماده ۶- ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات: ۱- کلیه اشخاص می توانند شکایت […]

وظایف کمیسون بازرسی

وظایف و اختیارات: ماده ۱۱- وظایف کمیسیون بازرسی: ۱- بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب. ۲- همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا […]

وظایف کمیسیون آموزش و فنی

وظایف و اختیارات ماده ۹- وظایف کمیسیون فنی: ۱- هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی. ۲- اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب. […]

وظایف و اختیارات اتحادیه

‌ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از: ‌الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان. ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره – اتاق اصناف […]

ماده 13 قانون نظام صنفی

آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی ( موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی) ماده 1- تعاریف:  1- متقاضی: متقاضی دریافت پروانه کسب. 2– مشاغل تخصصی و فنی: مشاغلی که بموجب این آیین نامه برای اخذ پروانه کسب نیازمند گواهینامه فنی و تخصصی می باشند. 3- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی […]

آیين ‏نامه اجرايي نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفي)

مراجع صدور و تمديد پروانه کسب: مرکز اصناف و بازرگانان( برای واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری) و ادارات و سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور. (برای سایر موارد) متقاضيان واجد شرایط: افراد واجد شرایط موضوع ماده (79) قانون براساس معرفی نامه بنیاد. بنياد: بنياد شهید و امور ایثارگران. سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب (به […]

آيين‏نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي (موضوع ماده 28 قانون نظام صنفي)

تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت ماده 2- واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوط پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل می‌گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف، جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید. […]

شرایط تمدید پروانه کسب و سایر مقررات

تمديد پروانه كسب ماده 9-  شرايط تمديد پروانه كسب: 1- گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده. 2- داشتن كارت معاينه بهداشتي (براي صنوف مشمول). 3- رضايت‏ محضري شرکاء درصورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی(براي مشاركت های مدني). 4- گواهي گذراندن دوره‏هاي آموزشي احکام تجارت و کسب […]

آيين‏ نامه اجرايي نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفي )

ماده 1- تعاريف: پروانه کسب: مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم (برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می‏گردد. مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‏های صنفی و یا دستگاه‏هاي موضوع تبصره ذیل […]

قوانین نظام صنفی

ماده 1- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌کند. ‌ماده 2- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌ صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان […]